Lista przetargów PZP

Pozycje 1-3 z 3  pokazuj  pozycji

SA.270.3.2020 Przedmiotem zamówienia jest budowa trzech zbiorników suchych w Leśnictwie Gumniska tj: - zbiornika nr 5 w oddz. 72 L-ctwa Gumniska, - zbiornika nr 6 w oddz. 80 L-ctwa Gumniska, - zbiornika nr 7 w oddz. 84 Leśnictwa Gumniska, zgodnych z: projektem budowlanym, przedmiarem robót oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (szczegółowy opis załączniki nr 9-17 do SIWZ) Nadleśnictwo Dębica Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-03-18 2020-04-17 11:00 2020-04-10
SA.270.2.4.2019 Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad budową zbiornika wodnego w oddz. 44 Leśnictwa Chotowa. Nadleśnictwo Dębica Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2019-11-27 2019-12-30 11:00 --
S.270.3.2019 Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Dębica w roku 2020 Nadleśnictwo Dębica Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2019-11-22 2019-12-27 09:00 2020-01-14

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa